Dotazník pro zájemce o členství v ICIA

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

LinkedIn a/nebo www

Jak jste se o ICIA dozvěděl/a?

Jaká je vaše motivace

Jaké jsou vaše očekávání?

Vaše 3 hlavní schopnosti a dovednosti

Máte vlastní nápady/podnikatelský záměr?

Máte zájem vést konkrétní projekt nebo spíše fungovat jako specialista a člen týmu?

Kolik času můžete ICIA věnovat?