Podmínky používání webu

Souhlasím se zasíláním elektronické pošty s obchodním sdělením ze serveru www.icia.cz podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude zprava ve formátu HTML budou grafické prvky uloženy na serveru www.icia.cz a nebudou součástí elektronické pošty. Každé jednotlivé obchodní sdělení zaslané elektronickou poštou bude obsahovat krátký návod k odhlášení odběru podobných obchodních sdělení. Odesláním údajů souhlasím, aby spolek Intellectual Capital Investment Association, z.s., Belgická 196/38, Praha 2, 120 00, IČO: 04559070 (dále ICIA) zpracoval mnou zadané údaje v nezbytném rozsahu pro účely využívání služeb serveru www.icia.cz a spolku ICIA, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.