FAQ

Co si mám představit pod spojením „intelektuální kapitál“?

Intelektuální kapitál je tvořen souborem znalostí a dovedností člověka, časem a energií které je schopen určité činnosti věnovat. Jde o klíčový prvek každého úspěšného projektu. Pokud tuto nehmotnou hodnotu ve své firmě nemáte, musíte si ji většinou koupit. Ať už tím, že zaplatíte kvalitní zaměstnance, nebo tím, že si ji najmete ve formě externí konzultantské firmy. Tak to alespoň dosud fungovalo. Nově však můžete mít špičkové odborníky k dispozici v klíčové fázi budování firmy s tím, že se vrhnete do podnikání společně. Tato myšlenka zcela převrací dosud zažité představy o tom, co je investice, jak funguje rozjezd podnikání nebo jakým způsobem jsou lidé odměňováni za svoji práci.

Jak ICIA funguje?

ICIA propojuje investory intelektuálního kapitálu, tedy investory svého času a znalostí, a zájemce o vstup takového investora do jejich společnosti, ať už nově vznikající, nebo existující. Svým členům, kteří jsou investory intelektuálního kapitálu, poskytuje materiální, právní i odborné zázemí a také jim zprostředkovává kontakt se zájemci o jejich služby.

Co je cílem ICIA?

Naším cílem je především etablovat koncept intelektuální investice jako rovnocenné alternativy vůči investici finanční. Intelektuální investice je v mnoha ohledech výhodnější jak pro investora, tak pro toho, kdo o vstup kapitálu žádá. S tím souvisí celá řada dílčích témat, jakými jsou například odstraňování bariér pro podobný typ investování, zajištění důvěryhodné platformy, která bude tento typ investování rozvíjet a sdružovat zájemce z obou stran, a v neposlední řadě také zvyšování odbornosti našich členů a dohlížení na dodržování etických principů, což je při této formě vztahu zásadní.

Pro koho je spolupráce s ICIA vhodná?

Pro všechny schopné lidi, kteří mají něco za sebou a chtějí svoji energii a nabyté vědomosti investovat smysluplným způsobem, mít dobrý pocit z odvedené práce a možnost v budoucnu těžit z výsledků této práce. Na druhé straně potom pro všechny, kteří si uvědomují, že základem jsou kvalitní lidé, kteří firmu posunou nad okolní průměr. Pro všechny majitele společností, kteří k sobě hledají schopné parťáky a jsou ochotní poskytnout jim podíl na své firmě výměnou za to, že se společnost posune kupředu.

Jak mi může ICIA pomoci se skokovým rozvojem?

Skokovým růstem může projít pouze společnost, která pro to splňuje určité předpoklady. Obecně lze skokový růst realizovat buď tak, že expandujete do nového odvětví, nebo na nové regionální trhy. V tomto mají naši členové cenné zkušenosti a jsou proto schopni odhadnout, u jakého záměru je tento růst možný a u kterého spíše nikoli. Následně jsou samozřejmě schopni tento typ expanze realizovat. Ostatně ICIA se ani jiným než skokovým růstem nezabývá. Pomalé zvyšování tržního podílu není naším cílem a je spíše věcí majitele firmy a jeho dlouhodobé práce.

Jak velký podíl si ICIA z mé firmy vezme? / Co mě to bude stát?

Výše případného podílu je závislá na mnoha faktorech a je vždy výsledkem dohody mezi majitelem nápadu a ICIA. Nelze proto říci žádné konkrétní rozmezí. Obecně je výše podílu závislá na hodnotě, kterou je ICIA schopná do společného podniku přinést, a na míře rizika, kterou investor při vstupu do projektu podstupuje. U začínajících společností se jedná spíše o desítky procent, u větších projektů to může být méně.

Proč bych měl dávat podíl na své firmě někomu, kdo pouze slibuje budoucí zisky a přitom nepřináší peníze?

I když jsou peníze v určité fázi důležité pro rozvoj každé společnosti, mnohem důležitější roli hraje výběr správných lidí pro realizaci nápadu. Pokud máte nápad, ale nevíte, jak ho zrealizovat, potřebujete angažovat profesionály, kteří tuto myšlenku uvedou v život a obchodní úspěch. Namísto peněz, které na začátku nemáte, jim tedy nabídnete podíl v nové firmě. Podnikatelské riziko vždy ponesou obě strany.

V případě vstupu intelektuálního investora do firmy ušetříte výrazné peníze za jeho plat ve chvíli, kdy je výsledek spolupráce nejistý. Pokud Vám ale pomůže k zisku, jednoduše za to bude požadovat jeho část. Často by se však nový podnikatel nebo firma do zisku bez cizí pomoci nedostali. Neznamená to proto, že podnikatel se něčeho vzdává, ale naopak získává přidanou hodnotu a peníze, které by jinak nezískal.

Jak členství v ICIA funguje?

Řádní členové mají příležitost realizovat vybrané projekty nebo se podílet na jejich realizaci coby specialisté, případně jako finanční investoři, čímž mohou získat obchodní podíl na daném projektu. Mají také přístup k relevantním informacím a mohou se účastnit pravidelných setkání členů ICIA, sdílet své znalosti a zkušenosti a těžit z toho, že mohou pracovat s celou řadou špičkových odborníků.

Jak se mohu stát členem ICIA?

Na základě vyplněného dotazníku a zaslaného CV proběhne osobní schůzka se zakládajícím členem ICIA a testování metodikou MBTI. Jelikož naším cílem je, aby se naši členové vzájemně doplňovali, pomáhá nám tento nástroj v určení profilu kandidáta a jeho vhodnosti pro zařazení do určitého týmu a případnou roli v něm. Žádost o členství schvaluje na základě doporučení výkonný výbor ICIA.