Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek Intellectual Capital Investment Association, z.s. ( „ICIA“) se sídlem Belgická 196/38, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 04559070. Využití a zpracování osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR). Informace, které nám dobrovolně poskytnete, budou využity k účelu, pro který jste nám je předali. Vaše údaje nepředáme bez vašeho výslovného souhlasu třetí straně, pokud nám to nebude ukládat nebo umožňovat zákon. Rovněž s nimi budeme nakládat s maximální důvěrností. Jste oprávněni vznášet námitky proti využití vašich osobních údajů za účelem reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění. Rovněž máte právo vyžádat si u nás přístup k uloženým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Naše stránky pravidelně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími bezpečnostními technickými
opatřeními, abychom zabránili případnému úniku či zneužití Vašich osobních údajů. Naše stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies.