Naše mise

V době, kdy peníze ztrácí svou hodnotu, přicházíme s novou měnou – s intelektuálním kapitálem. Chceme jej postavit na úroveň kapitálu finančního. Naším cílem je postupně etablovat intelektuální kapitál jako vhodný způsob komerčního vztahu a směnit jej za podíl na výsledku ve společném projektu.