Foodgroot je mobilní aplikace, poskytující okamžité informace o kvalitě potravin formou hodnocení kvality potravin (rating) a jejich uspořádání v žebříčku kvality v příslušné kategorii (ranking).

Jádrem Foodgrootu je zcela nezávislý, plně automatizovaný Index kvality potravin, jenž bere do úvahy všechny získané ověřené informace, vztahující se k původu a kvalitě potravin, které hodnotí pomocí až 70 komplexních parametrů, ovlivňujících jejich kvalitu.

Index kvality potravin je tvořem několikastupňovým propracovaným algoritmem, jenž detailně mapuje a kalkuluje parametry v jednotlivých kategoriích potravin.

Parametry algoritmů měřících kvalitu potravin jsou sestaveny v týmu, obsahujícím zástupce lékařů, výživářů, výrobců a prodejců potravin, spotřebitelů a státních institucí.

ICIA do projektu vstoupila a vytvořila vizuální identitu značky Foodgroot, zároveň zajištuje služby v oblasti marketingové komunikace a kreativy, designu mobilní aplikace, a v diskuzi je i programování samotné mobilní aplikace.

Vice na ww.foodgroot.com/cz a https://www.facebook.com/foodgroot/.