Technologický start-up zaměřený na systémovou změnu v oblasti logistiky a maloobchodních řešení. Cílem projektu je eliminace jednorázových obalových materiálů v celém dodavatelském řetězci, od výrobců, přes obchody, až po domácnosti. Za pomoci inovativních technologií a procesního systému vytváří unikátní obchodní ekosystém umožňující distribuci, prodej a nákup nebaleného zboží moderním, komfortním a ekonomicky výhodným způsobem.

Právě komplexita a rozsah působnosti projektu vyžadovali zejména v okamžiku vstupu na trh propracovanou komunikační strategii a jasně formulovaný obchodní plán. Kompetence ICIA pomohly MIWA připravit kvalitní koncepci entry strategie a návazné dokumety pro jednání s obchodními partnery. Spolupráce týmů ICIA a MIWA vedla k získání strategických partnerů pro projekt a upoutání pozornosti investorské a obchodní komunity. Relevanci a kvalitu společně připravených business a impact modelů nejlépe dokumentuje výhra projektu v prestižní meznárodní soutěži New Plastics Economy Innovation Prize Nadace Ellen MacArthur, kdy v konkurenci více než 600 projektů uspěla MIWA před odbornou porotou složenou ze zástupců vrcholného managementu společností IDEO, Unilever, Amcor, Veolia, PepsiCo, Mars, Nestlé, nebo Danone. Tento úspěch otevřel MIWA cestu k obchodním kontaktům na mezinárodní úrovni a také nezanedbatelnou finanční odměnu podporující další rozvoj projektu.